עגלת ארגז מתהפך - הטובה בעולם מותאמת לעומסים כבדים ומאמץ מרובה מודולרית ומיועדת ל:
גזם - משטחים - דולבים - חול מיוצרת באופן ידני וקפדני